Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Sakki, Inari
Organisaatio Itä-Suomen yliopisto
Tutkimusaihe Mobilisoiva populismi: mielikuvat, tunteet ja identiteetit
Päätös 332192
Päätöspvm 28.05.2020
Rahoituskausi 01.09.2020 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 480 000
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Populistipuolueet ovat menestyneet Suomessa ja Euroopassa kuten myös muualla maailmassa. Ajankohtaisesti on niukasti tutkimustietoa siitä, mikä populistien retoriikassa mobilisoi kannattajia. Tässä hankkeessa populismia lähestytään mobilisoivana viestintänä. Tutkimme, miten populistinen viesti houkuttelee kannattajiaan herättämällä heissä mielikuvia ja tunteita sekä rakentamalla identiteettejä. Tarkastelemme ilmiötä neljässä Euroopan maassa: Suomessa, Sveitsissä, Ranskassa ja Kreikassa. Tavoitteenamme on tutkia ja vertailla sekä oikeisto- että vasemmistopopulistista retoriikkaa. Tutkimme populistisen retoriikan muodostumista ja leviämistä hybridimediassa ja sitä, miten se vastaanotetaan kansalaisten ja äänestäjien keskuudessa. Hankkeessa hyödynnetään erilaisia tutkimusaineistoja: haastatteluaineistoa, uutisia, liikkuvaa kuvaa, blogeja ja verkkokeskusteluja erilaisilla perinteisen ja sosiaalisen median alustoilla.