Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Hannula-Sormunen, Minna
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe Fokuksessa numeerinen järjestys
Päätös 331772
Päätöspvm 28.05.2020
Rahoituskausi 01.09.2020 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 480 000
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Varhaisilla matemaattisilla taidoilla on suuri merkitys hänen akateemiselle tulevaisuudelleen. Tästä huolimatta kaikkia matemaattisten taitojen varhaisia kehityksellisiä tekijöitä, mm. numeerisen järjestysaspektin kehitystekijöitä ei vielä tunneta. Tässä "Fokuksessa numeerinen järjestys" (FONO) -projektissa kehitetään uusia mittareita 4-6 -vuotiaiden lasten poikkileikkaus- ja pitkittäistutkimuksissa. Näissä tutkitaan yksilöllisiä ja kehityksellisen eroja numeeristen järjestystaitojen, kardinaliteetti- ja laskutaitojen kehityksessä. Interventiotutkimuksessa tutkitaan voidaanko spontaania fokusointia numeeriseen järjestykseen lapsissa lisätä päiväkodissa toteutetulla interventiolla. Tutkimuksessa odotetaan tieteellistä läpimurtoa varhaisten matemaattisten osataitojen kehityksellisen dynamiikan ymmärtämisessä teoreettisesti sekä huomattavaa metodologista edistysaskelta numeeristen järjestystaitojen arviointimenetelmien kehitystyössä