Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Toivanen, Juhana
Organisaatio Jyväskylän yliopisto
Tutkimusaihe Paheellisuuden sosiaalinen ja poliittinen ulottuvuus keskiajan ja uuden ajan alun filosofiassa
Päätös 331620
Päätöspvm 28.05.2020
Rahoituskausi 01.09.2020 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 480 000
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Filosofian historian alaan kuuluva tutkimusprojekti VAS tutkii ihmisten paheiden sosiaalista ja poliittista ulottuvuutta keskiajan ja uuden ajan filosofiassa. Paheita ja niiden teologista vastinetta, syntejä tarkastellaan kahdesta näkökulmasta. Ensinnäkin projekti tutkii paheen käsitettä ja sen sosiaalista puolta keskiaikaisissa hyveitä ja paheita koskevassa kirjallisuudessa. Toisekseen se tarkastelee, millainen rooli paheilla on poliittista filosofiaa koskevissa teoksissa. Huomio keskittyy erityisesti ihmisten paheellisuuden ja sosiaalisuuden/epäsosiaalisuuden väliseen suhteeseen. Keskiaikaisen aineiston lisäksi VAS tutkii skolastisen tradition ja uuden ajan filosofian suhdetta. Tutkimuksen tulokset auttavat ymmärtämään kuinka käsitykset ihmisen paheellisuudesta vaikuttavat yhteiskuntafilosofisiin teorioihin.