Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Tanskanen, Antti
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe Sukulaissuhteet, sukupolvet ja elämänkulku
Päätös 331400
Päätöspvm 28.05.2020
Rahoituskausi 01.09.2020 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 480 000
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Sukulaissuhteet, sukupolvet ja elämänkulku -hankkeessa käytetään vuosina 2007, 2012 ja 2018 kerättyjä Sukupolvien ketju -kyselyaineistoja, joissa on kerätty tietoa suurilta ikäluokilta (synt. 1945–1950) ja heidän aikuisilta lapsiltaan (synt. 1964–1999). Tutkimushanke koostuu kolmesta perhe- ja sukulaissuhteita käsittelevästä osiosta. Ensinnäkin tutkimme kuinka digitaalinen yhteydenpito muokkaa sukulaissuhteita ja auttamisverkostoja. Toiseksi hyödynnämme Sukupolvien ketju -aineistojen pitkittäisominaisuutta ja käsittelemme perhesuhteiden muutoksia ennen taloudellista taantumaa, sen aikana ja taantuman jälkeen. Kolmanneksi hyödynnämme kyselyiden retrospektiivista osiota ja tutkimme lapsuuden olosuhteiden vaikutusta aikuisuuden perhesuhteisiin. Hanke tuottaa uutta tietoa sukulaissuhteista sukupolvien välillä ja elämänkulun aikana.