Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Aunesluoma, Juhana
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Itämeren alue ja kylmän sodan jälkeinen hystereesi. Turvallisuuskäsitykset ja -käytännöt muutoksessa.
Päätös 331274
Päätöspvm 28.05.2020
Rahoituskausi 01.09.2020 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 480 000
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Kiistat lähimenneisyyden tapahtumista vaikuttavat edelleen kielteisesti lännen ja Venäjän välisissä suhteissa. Hankkeessa tutkitaan kylmän sodan jälkeistä Suomen ja Baltian maiden ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa sekä toteutunutta että toteutumatonta kehitystä arvioiden. Tarkastelun kohteena ovat pitkälti lunastamatta jääneet lupaukset uudenlaisesta alueellisesta yhteistyöstä ja kehityksestä Itämeren piirissä sekä muuttuvat käsitykset turvallisuudesta ja sen tekijöistä. Muutoksen lisäksi tarkastellan jatkuvuuksia, kuten syvälle juurtuneita perinteisiä ajattelu- ja toimintamalleja ja niiden uusintamista historiapoliittisesti latautuneessa muutosvaiheessa. Keskiössä ovat alueelliseen ja kansainväliseen järjestykseen liittyvät uudet ideationaaliset ja käsitteelliset tilat, turvalllisuuskäsitteen laajentuminen, Pohjois-Euroopan maihin vaikuttaneet institutionaaliset muutokset (EU:n ja Naton laajentuminen) sekä Suomen ja Baltian maiden turvallsuuspoliittiset valinnat ja päätöksenteko.