Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Suhonen, Niko
Organisaatio Itä-Suomen yliopisto
Tutkimusaihe Ennustaako älykkyys ja persoonallisuus riskikäyttäytymistä? Empiirinen tutkimus ainutlaatuisella yksilötason rahapeliaineistolla
Päätös 331102
Päätöspvm 28.05.2020
Rahoituskausi 01.09.2020 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 478 754
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Tässä tutkimusprojektissa tarkastellaan, kuinka kognitiiviset kyvyt, luonteenpiirteet ja sosioekonominen tausta ennustavat yksilöiden riskinottoa ja pelikäytöstä rahapelimarkkinoilla. Tutkimuksissa hyödynnetään ainutlaatuista aineistoa, jossa yhdistyvät rekisteriaineisto suomalaisten sosioekonomisesta taustasta, pelaajatiliaineisto ravivedonlyöjistä sekä puolustusvoimien aineisto varusmiesten kognitiivisista kyvyistä ja luonteenpiirteistä. Aineisto mahdollistaa johtopäätösten tekemisen riskikäyttäytymisestä aidossa markkinaympäristössä, jossa useita taustamuuttujia voidaan huomioida samanaikaisesti. Tutkimustulokset avaavat uusia näköaloja rahapelikäyttäytymiseen ja riskinalaisen päätöksenteon teorioihin. Tutkimustuloksia voidaan soveltaa esimerkiksi analysoitaessa kuluttajien taloudellista päätöksentekoa tai rahapelimarkkinoita.