Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Salmenniemi, Suvi
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe Poliittinen mielikuvitus ja vaihtoehtoiset tulevaisuudet
Päätös 331067
Päätöspvm 28.05.2020
Rahoituskausi 01.09.2020 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 480 000
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Hanke tutkii käynnissä olevaa poliittista murrosta, jota luonnehtivat yhtäältä huoli poliittisen mielikuvituksen kuolemasta ja demokratian kriisistä ja toisaalta tarve vaihtoehtoisille yhteiskuntamuodoille ja yhteiskunnalliselle muutokselle kohti kestävää tulevaisuutta. Hankkeen tavoitteena on kartoittaa poliittisen mielikuvituksen tiloja ja käytäntöjä ja elävöittää sekä julkista poliittista mielikuvitusta että sosiologian metodologista ja teoreettista mielikuvitusta. Kysymys perustavanlaatuisesta yhteiskunnallisesta muutoksesta on elintärkeä juuri nyt, sillä etenkin ilmastokriisi pakottaa meidät etsimään uusia yhteiskuntamuotoja ja edistämään yhteiskunnallista muutosta kohti kestävää tulevaisuutta. Hanke vastaa tähän tarpeeseen toteuttamalla poliittista sosiologiaa ja taiteellista tutkimusta yhdistävän etnografian, jossa tutkitaan erilaisten ihmisryhmien poliittista mielikuvitusta taiteen, koulutuksen, aktivismin ja median kentillä Suomessa. Hanke toteutetaan Turun yliopistossa.