Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Havu, Katri
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Kuinka säännellä tekoälyyn liittyvää vahingonkorvausvastuuta EU:ssa?
Päätös 330884
Päätöspvm 28.05.2020
Rahoituskausi 01.09.2020 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 480 000
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Projektissa tutkitaan tekoälyn eri tilanteissa aiheuttamien vahinkojen (kuten vammojen, omaisuusvahinkojen ja taloudellisten haittojen) korvaamisen sääntelyä. Projekti keskittyy EU-oikeuteen ja sen suhteeseen jäsenmaiden lainsäädäntöön. Tutkimusmetodit ovat oikeustieteen metodeja. Tutkimuksen tiedonintressi koskee järkeviä sääntöjä ’mikrotasolla’ ja sääntelyn kehittämiseen parhaiten sopivia järjestelmätasoja ja menetelmiä ’makrotasolla’. Esitämme suosituksia oikeudellisiksi lähestymistavoiksi. Projektissa kehitetään myös analyyttisiä työkaluja toimivien sääntelyratkaisujen löytämiseksi EU:ssa. Tutkimus edistää tekoälyyn liittyvien ajankohtaisten korvauskysymysten käsittelyä oikeustieteessä ja ratkaisua käytännössä. Se myös uudistaa tapaa suunnitella teknologiseen kehitykseen reagoimista EU-yksityisoikeuden piirissä.