Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Mäkinen, Virpi
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Ihmisyyden rajoilla: Äärimmäinen hätä etiikan, lain ja politiikan historiassa, 300–1600
Päätös 330872
Päätöspvm 28.05.2020
Rahoituskausi 01.09.2020 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 480 000
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Tutkimus tarkastelee jo antiikissa tunnetun äärimmäisen hädän periaatteen (”hätä ei lue lakia”) historiaa etiikan, oikeuden ja yhteiskuntafilosofian näkökulmista 300-luvulta 1600-luvulle. Erityistä huomiota kiinnitetään periaatteen ja sen pohjalta johdettujen oikeuksien ja velvollisuuksien (esim. velvollisuus/oikeus elämän ylläpitoon) moraalipsykologisiin ja teologisiin perusteisiin. Tutkimuksen lähdeaineisto on sekä sisällöllisesti että ajallisesti laaja käsittäen materiaalia varhaiskristillisistä saarnoista aina uuden ajan alun poliittisiin kirjoituksiin. Vireä keskustelu äärimmäisestä hädästä vaikutti merkittävästi muun muassa yksilöllisten oikeuksien ja erityisesti sosiaalisten oikeuksien kehitykseen. Tutkimuksen tuloksilla on merkitystä myös yleisemmin: ne painottavat ihmisoikeuksien, ihmisarvon ja elämänlaadun merkityksellisyyttä ihmisyyden rajoilla.