Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Kurki, Visa
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Eläimet hyvinvointiregiimissä: Eläinoikeuden teoria ja yleiset periaatteet
Päätös 330609
Päätöspvm 28.05.2020
Rahoituskausi 01.09.2020 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 412 021
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Hankkeessa tutkitaan eläinoikeuden teoreettista perustaa. Hanke keskittyy analysoimaan eläinoikeuden hyvinvointiregiimiä, joka vallitsee länsimaisissa oikeusjärjestyksissä. Hyvinvointiregiimissä eläimiä kohdellaan omaisuutena mutta niitä suojellaan "tarpeettomalta kärsimykseltä" ja/tai "eläinrääkkäykseltä". Eläinten kasvattaminen ruoaksi tai koe-eläimiksi on sallittua mutta säänneltyä. Lainoppia, oikeusfilosofiaa ja retorista kritiikkiä yhdistävä projekti pyrkii luomaan teorian, joka selittää hyvinvointiregiimin keskeiset piirteet. Projekti lisää täten samalla tietämystämme eläinoikeuden nykytilasta Suomessa ja muualla länsimaissa.