Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Lallukka, Tea
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Millaista on elämä työelämän jälkeen? Sosiaaliset ja terveyteen liittyvät selittäjät terveyden ja toimintakyyn kehityspoluille: henkilölähtöiset analyysit kotimaisessa ja kansainvälisissä konteksteissa
Päätös 330527
Päätöspvm 28.05.2020
Rahoituskausi 01.09.2020 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 480 000
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Eläkeläisten osuus kasvaa, joten on tärkeä tuottaa uutta tietoa, kuka pysyy terveenä ja kenen terveys heikkenee ikääntyessä. Kansainväliset aineistot tuovat kulttuurista ja kontekstiin sidottua näkökulmaa. Hankkeessa käytetään henkilölähtöisiä menetelmiä, joiden avulla voidaan tunnistaa henkilöt, joilla on samankaltaiset terveyden kehityspolut, ja tunnistaa hyvän ja heikkenevän terveyden sosiaalisia ja käyttäytymiseen liittyviä determinantteja. Seurantakysely kerätään joukossa, joka oli keski-iässä 2000-luvulla, ja joiden altisteet ja sosiaalinen ympäristö on erilainen, kuin aiemmilla sukupolvilla. Muutokset työ- ja muissa altisteissa korostavat, että on tärkeä tutkia tulevan vanhusväestön terveyden kehityspolkuja, väestöosan, joka on suurempi kuin koskaan aiemmin ja myös kehityspolut voivat olla erilaiset. Tietoa tarvitaan kaikissa politiikoissa, jotta voidaan tukea terveyttä ja hyvinvointia sekä toimivan yhteiskunnan säilyttämiseksi.