Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Lähteenmäki, Vili
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Varhaismodernin minuuskäsityksen uudelleentarkastelu
Päätös 330409
Päätöspvm 28.05.2020
Rahoituskausi 01.09.2020 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 480 000
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Hanke tarkastelee uudella tavalla varhaismodernia minuutta koskevaa filosofista ajattelua ja paneutuu erityisesti varhaismodernien naisfilosofien tuotantoon. Hanke perustuu ajatukseen, että tyypillinen erottelu rationalistiseen ja empiristiseen perinteeseen kätkee huomionarvoisen seikan: monet varhaismodernit ajattelijat, mukaan lukien sellaiset keskeisinä pidetyt filosofit kuten Descartes, Locke ja Hume, ovat osa ajatteluperinnettä, jossa yksilö tulkitaan toisaalta riittävän jäsentyneenä, jotta sitä voidaan pitää yhtenä ajallisesti jatkuvana oliona ja toisaalta riittävän monitahoisena, jotta sitä voidaan pitää moraalisena ja poliittisena toimijana. Tämän ajattelun kehityksen ymmärtäminen ja sen keskeisyyden osoittaminen edellyttää kattavaa ja huolellista filosofista ja historiallista tutkimusta ajattelun subjektin, ruumiillisen subjektin ja ulkoisten olosuhteiden välisistä konstitutiivisista suhteista.