Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Vainikainen, Mari-Pauliina
Organisaatio Tampereen yliopisto
Tutkimusaihe Yleisopetusluokkaan ja erityisluokkaan sijoittamisen kognitiiviset ja ei-kognitiiviset vaikutukset: kvasi-eksperimentaalinen pitkittäistutkimus
Päätös 330371
Päätöspvm 28.05.2020
Rahoituskausi 01.09.2020 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 280 000
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Hankekuvaus puuttuu