Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Thurén, Lauri
Organisaatio Itä-Suomen yliopisto
Tutkimusaihe Vertaukset suostuttelevina kertomuksina
Päätös 330312
Päätöspvm 28.05.2020
Rahoituskausi 01.09.2020 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 467 012
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Kertomukset muokkaavat inhimillisiä arvoja, asenteita ja käytöstä enemmän kuin teoreettinen pohdinta. Jeesuksen vertaukset kuuluvat kertomuksista merkittävimpiin – ne vaikuttavat huomaamattakin yhteiskunnan, taiteen ja uskonnon eri tasoilla. Ei kuitenkaan tiedetä, miten ne toimivat ja mikä on niiden sanoma. Niinpä näitä vertauksia on käytetty jopa vihapuheen ja antisemitismin lähteinä. Tämä projekti pyrkii paradigman muutokseen: kehittämään uudenlaista läpinäkyvää poikkitieteellistä metodiikkaa, jolla vertausten tehtävä ja merkitys avautuu niiden alkuperäisessä asiayhteydessä. Modernin argumentaatioanalyysin, narratologian ja tiedonlouhinnan avulla pyritään ymmärtämään vertauksen toimintaa. Tämä johtaa teologisia pohdintoja perustellumpiin tulkintoihin. Näin vertauksia voidaan käyttää asiallisemmin myös Raamatun historiallisessa tutkimuksessa sekä taiteen ja teologisen ajattelun lähteenä. Lisäksi niiden käyttöä yhteiskunnallisessa keskustelussa voidaan arvioida aiempaa kriittisemmin.