Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Hietanen, Jari
Organisaatio Tampereen yliopisto
Tutkimusaihe Affektiivinen reagointi sosiaalisiin robotteihin
Päätös 330158
Päätöspvm 28.05.2020
Rahoituskausi 01.09.2020 - 31.08.2024
Rahoitus (€) 480 000
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Tässä projektissa tutkitaan tunnereaktioita ja sosiaalisten tarpeiden tyydyttymiseen liittyviä tuntemuksia, joita vuorovaikutus sosiaalisten robottien kanssa saa aikaan. Projektissa keskitytään yhteen perustavaa laatua olevaan vuorovaikutuksen muotoon: katsekontaktin ottamiseen. Tutkimme aikuisilla ja vauvoilla saako katsekontakti robotin kanssa aikaan samanlaisia psykofysiologisia reaktiota kuin katsekontakti toisen ihmisen kanssa. Tutkimme myös vaikuttaako robotin katseen suunta kokemuksiin ja tuntemuksiin hyväksytyksi tai hyljeksityksi tulemisesta, ja voiko vuorovaikutus robotin kanssa “parantaa” negatiivisia tuntemuksia, joita ulkopuoliseksi jääminen saa aikaan. Projektin tulokset tulevat lisäämään tietoamme siitä, voivatko sosiaalisten robottien lähettämät vuorovaikutussignaalit käynnistää ihmisissä samanlaisia sosio-kognitiivisia prosesseja ja tunnereaktioita kuin vastaavat signaalit toisten ihmisten lähettäminä.