Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Repo, Timo
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Lisäarvoa Co2 pohjaisille kemikaaleille C-C kytkennällä
Päätös 330100
Päätöspvm 18.12.2019
Rahoituskausi 01.01.2020 - 31.12.2023
Rahoitus (€) 599 104
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Tässä projektissa tutkimme erityisesti uudenlaisia, kestävän kemian mukaisia reaktioreittejä hiili-hiili- sidoksen valmistamiseksi CO2:n ja alkeenien (ja alkyynien) välille. Työssä hyödynnetään CO2:n luontaisesti polarisoituneita C-O sidoksia C-CO2 sidosten muodostamiseen. Tässä hankkeessa keskitytään kahteen katalyyttiseen aktivointireittiin, joista toinen perustuu Rh(I)hydrideihin ja niiden reaktiivisuuteen alkeenien ja CO2:n kanssa, ja toiseen, joka perustuu alkeenien ja CO2:n ainutlaatuiseen vuorovaikutukseen turhautuneiden Lewis parien (FLP) kanssa. Lisäksi amiinien/CO2:n välistä vuorovaikutusta tutkitaan yksityiskohtaisesti. Amiineilla on keskeinen rooli koko tutkimuksen kannalta sekä Rh(I), että FLP katalyyttien aktivoinnissa.