Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Honkala, Karoliina
Organisaatio Jyväskylän yliopisto
Tutkimusaihe Uusiutuva hiilikierto: hiilidioksidin muuntaminen polttoaineiksi räätälöytyjen heterogeenisten katalyyttien avulla
Päätös 329977
Päätöspvm 18.12.2019
Rahoituskausi 01.01.2020 - 31.12.2023
Rahoitus (€) 410 727
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Yksi tapa vähentää ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta on talteenottaa se ja muuntaa arvokkaammiksi komponenteiksi, kuten polttoaineeksi tai kemianteollisuuden rakennusaineiksi. Hiilidioksidin laajamittainen teollinen käyttö edellyttää nykyistä aktiivisempien katalyyttien kehittämistä. COOLCAT on monitieteinen projekti, joka tutkii hiilidioksidin hydrausta kiinteillä katalyyteilla, joiden valmistus on atomitasolla tarkkaan määrätty ja toistettava. Projekti sisältää katalyyttien fysikaalis-kemiallista karakterisointia laskennallisesti ja kokeellisesti, reaktiomekasnismitutkimuksia sekä aktiivisuuskokeita. Tavoitteenamme on selvittää avainparameterit, jotka kontrolloivat aktiivisuutta, selektiivisyyttä ja stabiilisuutta, hyödyntäen atomitason ymmärrystä katalyytin rakenteesta, aktiivisista kohdista ja reaktiomekanismista. Projekti mahdollistaa katalyyttien rationaalisen suunnittelun ja niiden räätälöinnin hiilidioksidin hyödyntämiseen