Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Lähde, Anna
Organisaatio Itä-Suomen yliopisto
Tutkimusaihe C1 yhdisteiden konversio suoraan kaasufaasissa MOF katalyyttien avulla
Päätös 329563
Päätöspvm 18.12.2019
Rahoituskausi 01.01.2020 - 31.12.2023
Rahoitus (€) 284 044
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Ilmaston muutoksen ja erityisesti kasvihuonekaasupäästöjen (C1 yhdisteet) hillitseminen ovat yksi ihmiskunnan suurimmista haasteista tänä päivänä. Tämän tutkimuksen tavoitteena on kehittää prosessi, joka mahdollistaa C1 yhdisteiden kuten CO2 ja CH4 suoran katalyyttisen muuntamisen hienokemikaaleiksi ja edelleen korkeamman käyttöasteen hiiliyhdisteiksi. C1 yhdisteiden muuntamisessa hyödynnetään jatkuvatoimista katalyyttistä kaasufaasisynteesiä. Katalyyttinä käytetään metalli-orgaanisia häkkirakenteita (MOFs), jotka ovat osoittautuneet lupaaviksi C1 yhdisteiden kaasufaasireaktioissa verrattuna tavanomaisesti käytettyihin katalyytteihin. Perustavanlaatuinen tutkimus ja erityisesti MOF ominaisuuksien kehittäminen, kuten korkealämpötilastabiilisuus, kosteuden kestävyys sekä tehokas katalyyttinen aktiivisuus vähäisillä C1 kaasun osapaineilla on ollut vähäistä, vaikka ne ovat ensisijaisen tärkeitä kaupallistamisen kannalta.