Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Scheller, Silvan
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe ExtremoForm: Extremofila mikroorganismer som källa till effektiva enzymer för reducering av CO2 till myrsyra och andra C1-bränslen och plattformskemikalier
Päätös 329510
Päätöspvm 18.12.2019
Rahoituskausi 01.01.2020 - 31.12.2023
Rahoitus (€) 304 836
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Nya bioapplikationer föreslår formiat eller myrsyra som förvaringsmolekyler för väte och råmaterial för kemikalier med högt mervärde som en lovande byggsten för vårt samhälle att bli fossiloberoende. Kemisk reduktion av CO2 till formiat kräver dock dyra platinametaller. ExtremoForm-projektet är ett samarbete mellan Aalto-universitetet och VTT och syftar till att hitta nya köld- och syratålande enzymer från naturliga habitat. Dessa biokatalysatorer med överlägsen funktion under extrema förhållanden tillåter en hållbar produktion av myrsyra från CO2 under kalla temperaturer. ExtremoForm kommer att uttrycka, rena och konstruera dessa enzymer för att utveckla kraftfulla biokatalytiska verktyg för CO2-fixering som är oberoende av de mindre hållbara platinametallerna. Nya formiatdehydrogenaser ger också ett utmärkt tillfälle att expandera enzymernas produktportfölj även till andra CO2-härledda plattformskemikalier eller lösningsmedel (t ex myrsyrans estrar och formamider).