Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Caro, Miguel
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe Hiilimonoksidin, metaanin ja metanolin tuotanto hiilidioksidin sähkökemiallisella pelkistyksellä
Päätös 329483
Päätöspvm 18.12.2019
Rahoituskausi 01.01.2020 - 31.12.2023
Rahoitus (€) 565 859
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Työssä hyödynnetään uusimpia käytettävissä olevia mallinnusmenetelmiä sopivan katalyytin löytämiseksi hiilidioksidin sähkökemialliseen pelkistykseen, jonka tuotteena syntyy hiilimonoksidia, metaania ja metanolia. Simulaatioissa yhdistetään koneoppimiseen perustuvia tekniikoita dielekrisen väliaineen mallintamiseksi elektrodin pinnan sekä reaktioaskelten kvanttimekaaniseen kuvaukseen. Simulaatioilla pyritään kartoittamaan lukuisia elektrokatalyyttivaihtoehtoja, kuten seostettuja nanopartikkeleita tai hiileen perustuvia materiaaleja, ja tunnistamaan lupaavimmat vaihtoehdot sekä tehokkaan konversion että selektiivisyyden kannalta.