Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Kinnunen, Päivö
Organisaatio Oulun yliopisto
Tutkimusaihe Hiilidioksidia sitovan asetaattiaktivoidun betonin mahdollistavat fysikaaliset mekanismit
Päätös 329477
Päätöspvm 18.12.2019
Rahoituskausi 01.01.2020 - 31.12.2023
Rahoitus (€) 585 039
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Sementti on maailman eniten tuotettu materiaali, ja sillä on iso hiilijalanjälki (5-8%). Magnesium karbonaateihin (HMC) perustuvat sementit ovat teoriassa hiilinegatiivisiä, joten ne voisivat mahdollistaa laajamittaisen hiilidioksidin talteenoton. Niiden käyttöä on hidastanut huono pitkäaikaiskestävyys, jota kuitenkin voitaisiin huomattavasti parantaa erilaisten ligandien, esim. asetaatin käytöllä. Niiden toiminnasta ei kuitenkaan ole vielä tarpeeksi tietoa. Niinpä CCC projektissa selvitetään asetaattiligandin fysikaaliset toimintamekanismit HMC sementtien mahdollistajina. Käytetyt menetelmät sisältävät laboratiokarakterisointeja kuten NMR ja hiukkaskiihdytinmittauksia, joita tukemaan tehdään tietokonemallinnuksia mahdollistaen nanomittakaavan toimintaperiaatteiden selvittämisen. Työ tehdään Oulun yliopistossa Kuitu- ja Partikkelitekniikan tutkimusyksikössä. Tulokset edistävät huomattavasti hiilidioksidia sitovan betonin kehittämistä kohti kaupallista sovellusta.