Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Tittonen, Ilkka
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe Hiilidioksidin pelkistys katalyyttipinnoilla
Päätös 329406
Päätöspvm 18.12.2019
Rahoituskausi 01.01.2020 - 31.12.2023
Rahoitus (€) 571 136
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Ilmakehän kasvihuonekaasujen vähentäminen on ensisijaisen tärkeää, minkä vuoksi uusien menetelmien löytäminen hiilidioksidin katalysointiin harmittomammiksi kemikaaleiksi on keskeistä ympäristön palauttamiseksi. MQS-ryhmämme esittää uuden lähestymistavan CO2-katalyyttien synteesiin, karakterisointiin ja mallintamiseen. Laaja-alainen kokeellinen tutkimus hiilidioksidin adsorptiosta metallisille, grafiittipohjaisille ja puolijohdekatalyyteille sekä uuden informaation hyödyntäminen adsorpoituneeseen CO2-molekyyliin kohdistuvien voimien mallintamiseksi mahdollistavat uusien katalyyttien ja katalyyttisten rakenteiden tunnistamisen. Kokeelliset tulokset uusista rakenteista puolestaan tukevat tarkempien teoreettisten mallien kehitystä. Kokeellisten tulosten ja simulaatioiden vuorovaikutus luo arvokkaan viitekehyksen tutkimukselle hiilidioksidin pelkistämiseksi ilmakehästä ja tarjoaa merkittävää tukea ilmaston CO2-kasvun aiheuttamaa ilmastonlämpenemistä ja merien happamoitumista vastaan.