Finlands Akademi  
 
 
 
 
 
Finansieringsbeslut
 
Sökande / Kontakt person Huhtinen, Aki-Mauri
Organisation Försvarshögskolan
Projektets titel Extremist Networks, Narcotics and Criminality in Online Darknet Environments
Beslutnr 329345
Beslutsdatum 15.11.2019
Finansierings period 01.01.2020 - 31.12.2022
Finansiering 40 572
   
Beskrivning av projektet
Projektbeskrivning saknas