Finlands Akademi  
 
 
 
 
 
Finansieringsbeslut
 
Sökande / Kontakt person Valaskivi, Katja
Organisation Helsingfors universitet
Projektets titel Extremist Networks, Narcotics and Criminality in Online Darknet Environments
Beslutnr 329343
Beslutsdatum 15.11.2019
Finansierings period 01.01.2020 - 31.12.2022
Finansiering 188 416
   
Beskrivning av projektet
Projektbeskrivning saknas