Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Breyer, Christian
Organisaatio Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
Tutkimusaihe Hiilidioksidin suora talteenotto ilmasta TPSA prosessilla, prosessin kokeellinen ja numeerinen mallinnus
Päätös 329313
Päätöspvm 18.12.2019
Rahoituskausi 01.01.2020 - 31.12.2023
Rahoitus (€) 344 709
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Hankekuvaus puuttuu