Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Simell, Pekka
Organisaatio Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Tutkimusaihe Hiilidioksidin suora talteenotto ilmasta TPSA prosessilla, prosessin kokeellinen ja numeerinen mallinnus
Päätös 329312
Päätöspvm 18.12.2019
Rahoituskausi 01.01.2020 - 31.12.2023
Rahoitus (€) 286 784
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Ilmaston lämpenemisen ympäristövaikutukset näkyvät jo kaikkialla maapallolla. Hiilidioksidin kerääminen suoraan ilmasta DAC 2.0 projektin tarjoamalla teknologialla on yksi mahdollisista rakaisuista tähän haasteeseen. Hankkeen tavoitteena on parantaa CO2 talteenoton energiatehokkuutta alentamalla CO2 talteenoton energiankulutus 4 - 6 kWh/kg CO2. Tämä saavutetaan tehostamalla adsoptioprosessin lämpötilanhallintaa ja prosessiteknisillä ratkaisuilla. Projektissa tarkastellaan suoran hiilidioksidin talteenoton (DAC) soveltuvuttta ja kilpailukykyä verrattuna muihin hiilidioksidin talteenottotekniikoihin. Työssä yhdistyy poikkitieteellinen osaaminen sorbenttien ja metalliorgaanisten verkkorakenteiden kehittämisessä ja karakterisoinnissa sekä virtausmallinnuksessa. Tutkimustyössä käytetään apuna myös kuvankäsittelytekniikoita, elinkaarianalyysi- ja teknistaloudellisia tarkastelumenetelmiä.