Finlands Akademi  
 
 
 
 
 
Finansieringsbeslut
 
Sökande / Kontakt person Ginter, Filip
Organisation Åbo universitet
Projektets titel Movie Making Finland: Finnish fiction films as audiovisual big data, 1907–2017
Beslutnr 329269
Beslutsdatum 15.11.2019
Finansierings period 01.01.2020 - 31.12.2022
Finansiering 150 000
   
Beskrivning av projektet
Projektbeskrivning saknas