Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Kokko, Marika
Organisaatio Tampereen yliopisto
Tutkimusaihe Hiilidioksidin ja metanolin bioelektrokemiallinen konversio pidempiketjuisiksi hiiliyhdisteiksi ja näiden talteenotto
Päätös 329227
Päätöspvm 18.12.2019
Rahoituskausi 01.01.2020 - 31.12.2023
Rahoitus (€) 303 825
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Projektissa muunnetaan bakteerien avulla hiilidioksidia ja metanolia orgaanisiksi hapoiksi mikrobielektrosynteesillä. Projekti edistää kiertotaloutta sekä vähentää hiilidioksidin, kasvihuonekaasun, pääsyä ilmakehään. Projektin tavoitteena on kehittää ja karakterisoida innovatiivinen prosessi, jossa mikrobien avulla tuotetaan kemianteollisuuden raaka-aineita. Mikrobielektrosynteesin tuottonopeuksia ja saantoja kasvatetaan käyttämällä uusia hiilivaahtoelektrodeja sekä yhdistämällä prosessiin (puoli)jatkuvatoiminen orgaanisten happojen talteenotto, jossa käytetään hyväksi räätälöityjä adsorbentteja. Monitieteinen projekti toteutetaan Tampereen yliopiston Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnassa sekä Oulun yliopiston Teknillisessä tiedekunnassa.