Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Soini-Ikonen, Tiina
Organisaatio Tampereen yliopisto
Tutkimusaihe Opettajan uran alkuvaihe neljässä eurooppalaisessa maassa. Opettajan ammatillinen toimijuus kestävän koulutuksen kehittämisen välineenä?
Päätös 326647
Päätöspvm 05.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 473 223
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Opettajien kyky oppia jatkuvasti sekä oppilaiden että kollegojen kanssa on keskeistä niin oppilaiden oppimisen ja toimijuuden kuin pedagogiikan ja viime kädessä koulun ja yhteiskunnan kehittymisen kannalta. Opettajan uran alkuvaihe määrittää vahvasti koko opettajan työuraa, viime kädessä sitä kuka pysyy alalla ja kehittyy taitavaksi, kokeneeksi opettajaksi, joka myös kehittää työtään. Tutkimushankkeessa tarkastellaan opettajan ammatillista toimijuutta, sen rakentumisen ehtoja, yhteyttä työhyvinvointiin ja alanvaihto aikomuksiin uran alkuvaiheessa. Tutkimus toteutetaan neljässä kansallisessa kontekstissa; Suomen lisäksi aineistoa kerätään Ruotsissa, Hollannissa ja Iso- Britanniassa. Tutkimukseen osallistuu yhteensä noin 2000 opettajaa. Tutkimuksen toteuttaa neljässä suomalaisessa yliopistossa toimiva tutkimusryhmä. Hanketta johtaa tutkimusjohtaja Tiina Soini (Tay) yhdessä tutkimusjohtaja Auli Toomin (HY), professori Kirsi Pyhällön (OY) ja professori Janne Pietarisen (UEF) kanssa.