Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Parviainen, Jaana
Organisaatio Tampereen yliopisto
Tutkimusaihe Tietämättömyyden tilassa: Negatiivinen asiantuntijuus ja tietoyhteiskunnan rapautuminen 2020-luvun vaihteen Suomessa
Päätös 326640
Päätöspvm 05.06.2018
Rahoituskausi 01.01.2019 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 474 972
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Globaali taloustaantuma vuodesta 2008 yhdistettynä sosiaalisen median nousuun ja digitalisaatioon on edistänyt ns. totuuden jälkeisen ajan politiikkaa ja siihen liittyvää asiantuntijainstituutioiden kyseenalaistamista. Tutkimushanke ’Tietämättömyyden tilassa’ kehittää uutta ymmärrystä, miten digitaalisaatio, sosiaalisen median vertaistoiminta ja vapaaehtoistyö muuttavat korkeasti koulutettujen asiantuntijoiden asemaa, osaamista ja työllistymistä. Hyödyntämällä yhteiskuntatieteellistä tutkimusta tietämättömyydestä ja ammatillisen oppimisen teorioita, hanke tutkii tietämättömyyden haastetta asiantuntijatyössä kolmen tapaustutkimuksen avulla sosiaalityössä, IT-alalla ja terveydenhuollossa. Hanke tuottaa uutta tietoa ei-tietämisen ja tietämättömyyden merkityksestä asiantuntijatyössä, korostaen ei-tietämisessä piileviä mahdollisuuksia luovuuteen, poisoppimiseen ja epävarmuuden sietämiseen. Projektin tavoitteena on vahvistaa tietämättömyyden tutkimusta uutena tutkimusalueena Suomessa.