Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Lehmuskallio, Asko
Organisaatio Tampereen yliopisto
Tutkimusaihe Banaali valvonta. Yksityisyysparadoksin syitä ja keinoja sen välttämiseen (BANSUR)
Päätös 326622
Päätöspvm 05.06.2018
Rahoituskausi 01.01.2019 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 468 923
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Hankkeessa tutkitaan valvonnan banalisoitumista. Valvonnan banalisoitumista tutkimalla tutkimusryhmä etsii vastausta yksityisyyttä koskevaan paradoksiin; eli havaintoihin siitä, että ihmiset sanovat olevansa huolissaan omasta yksityisyydestään, mutta eivät useinkaan toimi tämän huolenaiheen mukaisesti. Hanke tutkii valvonnan banalisoitumista seuraavissa toisiinsa kytkeytyvissä yhteyksissä: (1) teknologian kehityksessä, erityisesti kasvojentunnistukseen liittyen; (2) turvallisuuspolitiikassa, koskien suomalaista tiedustelulainsäädäntöä ja sitä koskevaa poliittista päätöksentekoa ja julkista keskustelua; ja (3) kokemuksia valvonnasta yksityisyyden kannalta haavoittuvien ihmisten näkökulmasta. Tutkimushanke vastaa kysymykseen: Mitä on valvonta tänään? Se koskee kaikkia valvontayhteiskunnan jäseniä teknologian alan tutkimus- ja kehitysasiantuntijoista poliittisiin päätöksentekijöihin ja kansalaisiin, ja puhuttelee tutkijoita, toimittajia ja kansalaisjärjestöjen toimijoita.