Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Rolin, Kristina
Organisaatio Tampereen yliopisto
Tutkimusaihe Sosiaalinen ja kognitiivinen monimuotoisuus tieteessä: Tiedollinen arviointi
Päätös 326575
Päätöspvm 05.06.2018
Rahoituskausi 01.01.2019 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 473 664
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Tieteenfilosofian alaan kuuluva tutkimushanke vastaa kolmeen kysymykseen: (1) Mitä tiedollisia etuja sosiaalinen ja kognitiivinen monimuotoisuus tuovat tieteeseen? (2) Millaisten olosuhteiden vallitessa sosiaalinen monimuotoisuus johtaa kognitiiviseen monimuotoisuuteen ja sekä sosiaalinen että kognitiivinen monimuotoisuus edistävät tiedon tuottamista? (3) Miten tiedeyhteisöjen ja tieteen instituutioiden tulisi hallita monimuotoisuuden lisääntymiseen liittyviä tiedollisia riskejä? Tutkimushanke lähestyy kysymyksiä kolmen eri tutkimusperinteen keinoin: tieteen tiedollista työnjakoa koskevat mallit ja simulaatiot; yhteiskunnallisten arvojen moninaisuutta koskevat tapaustutkimukset; ja sosiaalisten taustojen moninaisuutta koskevat tapaustutkimukset. Luomalla vuoropuhelua eri tutkimusperinteiden välille tutkimushanke tuottaa uutta tietoa monimuotoisuuden positiivisista vaikutuksista tieteeseen sekä sosiaalisessa tietoteoriassa käytettyjen menetelmien vahvuuksista ja heikkouksista.