Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Mäkelä, Maria
Organisaatio Tampereen yliopisto
Tutkimusaihe Välineelliset kertomukset: tarinankerronnan rajat ja aikalaiskriittinen kertomusteoria
Päätös 326573
Päätöspvm 05.06.2018
Rahoituskausi 01.01.2019 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 278 457
   
Hankkeen julkinen kuvaus
"Välineelliset kertomukset: tarinankerronnan rajat ja aikalaiskriittinen kertomusteoria" kehittää kertomuskriittistä ajattelua ja analyyttisiä välineitä, joiden avulla tutkijat, eri alojen ammattilaiset ja erilaiset yleisöt pystyvät entistä paremmin hallitsemaan tarinankerronnan läpäisemiä sosiaalisia ja tekstuaalisia ympäristöjä. Vertaamme internetissä leviäviä liikuttavia ja manipuloivia tarinoita nykykirjallisuuden keinoihin, ja osoitamme miten monilla kertomuksilla on ongelmallinen suhde identiteettiin, totuuteen, politiikkaan ja inhimillisen mittakaavan ylittäviin ilmiöihin kuten ilmastonmuutokseen. Muokkaamme kertomuksen teoriasta uusia, eri tieteenaloille ja ei-akateemisiin keskusteluihin soveltuvia lähestymistapoja tarinankerronnan varjopuoliin, ja käytämme tässä työssä hyväksemme nykykirjallisuuden tarinakriittisiä teemoja ja tekniikoita. Projekti tuo yhteen Suomen johtavat, kansainvälisesti tunnetut kertomuksentutkijat Tampereen, Turun ja Helsingin yliopistoista.