Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Huttunen, Laura
Organisaatio Tampereen yliopisto
Tutkimusaihe Surua ja politiikkaa: Kadonneet siirtolaiset, perheet ja hallinnan arkkitehtuuri
Päätös 326570
Päätöspvm 05.06.2018
Rahoituskausi 01.01.2019 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 448 160
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Tuhansia ihmisiä katoaa joka vuosi, ja jokainen katoaminen tuottaa suurta surua kadonneiden perheille ja lähiyhteisöille. Ne ovat myös ongelmallisia julkisen vallan ja sujuvan byrokratian näkökulmista. Tällä hetkellä erityisesti muuttoliikkeen yhteydessä katoaa paljon ihmisiä. Tässä projektissa kartoitamme katoamisia kolmessa eri kontekstissa: Välimeren yli tapahtuvan paperittoman muuttoliikkeen kontekstissa, EU:n sisäisen työperäisen muuttoliikkeen kontekstissa, sekä turismin kontekstissa. Yhtäältä pyrimme ymmärtämään kadonneiden perheiden kokemuksia, toisaalta hahmottamaan niitä tapoja, joilla eri julkiset tahot ja toimijat käsitteellistävät katoamisia, ja miten eri käsitteellistämisen tavat muuttuvat käytännön toimiksi, joilla katoamisia selvitetään ja perheiden ongelmat kohdataan. Tutkimalla kolmea toisistaan poikkeavaa liikkumisen ’tapausta‘ rakennamme ymmärrystä niistä globaaleista rakenteista, joiden puitteissa katoamiset käsitteellistetään ja käsitellään.