Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Organisaatio Tampereen yliopisto
Tutkimusaihe Affekti ja bioteknologinen muutos: Kolme rokotekeskustelua Euroopassa
Hakija / Yhteyshenkilö Oikkonen, Venla
Päätös 326546
Päätöspvm 26.04.2018
Rahoituskausi 01.01.2019 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 411 781
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Hanke tutkii tunteiden roolia bioteknologisessa muutoksessa eli bioteknologioiden kyseenalaistumisessa ja vakiintumisessa. Lähestyn kysymystä kolmen julkisen rokotekeskustelun kautta Euroopassa: 1) 2009 H1N1-pandemian aikaisen Pandemrix-rokotteen yhteys narkolepsiaan; 2) HPV-rokotteen mahdollinen ulottaminen poikiin kansallisissa rokoteohjelmissa; ja 3) MPR-rokotteen uudelleen politisoituminen Eurooppaan suuntautuvan maahanmuuton yhteydessä. Projekti osoittaa, että rokotteita yhteiskunnassa ympäröivät tunteet kohoavat kulttuurisesta ymmärryksestä rokotteista teknologioina, jotka jäsentävät uudelleen sukupuoleen, seksuallisuuteen, etnisyyteen, luokkaan, ikään ja vammaisuuten liittyviä eroja. Aineiston muodostavat 1) rokotteita koskevat biotieteelliset artikkelit, 2) kansalliset ja EU-tason raportit ja virallinen rokotusviestintä, 3) medialähteet, ja 4) blogikirjoitukset ja internetin keskustelupalstat. Aineistoa lähestytään laadullisen tekstintutkimuksen menetelmin.