Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Puolamäki, Kai
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Rakennetta satunnaistuksesta
Päätös 326339
Päätöspvm 10.10.2017
Rahoituskausi 01.01.2018 - 31.12.2019
Rahoitus (€) 257 556
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Hankkeessa kehitetään ja käytetään tilastollisesti perustettuja satunnaistusmenetelmiä, joita voidaan käyttää kompleksisten piirteiden löytämiseen datasta ja joita voidaan käyttää uusimpien koneoppimismenetelmien kanssa. Satunnaistuksella tarkoitetaan tässä hankkeessa prosessia, jolla voidaan luoda hallitusti sotkettuja versioita tietoaineistoista. Näin saatuja satunnaistettuja aineistoja voidaan käyttää tilastolliseen merkitsevyystestaukseen, uusien piirteiden ja trendien luotettavaan löytämiseen, ja myös tutkimaan, miten koneoppimisalgoritmit käyttävät tietoaineistoja. Sovellamme menetelmiä työelämän kannalta tärkeisiin tietoaineistoihin.