Finlands Akademi  
 
 
 
 
 
Finansieringsbeslut
 
Organisation Institutet för hälsa och välfärd
Projektets titel Interrelations of Gut Microbiome, Plasma Metabolome, and Genome in the Pathophysiology of Hypertension
Sökande / Kontakt person Havulinna, Aki Samuli
Beslutnr 321356
Beslutsdatum 22.05.2019
Finansierings period 01.09.2019 - 31.08.2023
Finansiering 291 004
   
Beskrivning av projektet
Projektbeskrivning saknas