Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Reunanen, Esa
Organisaatio Tampereen yliopisto
Tutkimusaihe Viestinnälliset oikeudet digitaalisessa murroksessa
Päätös 320891
Päätöspvm 23.11.2018
Rahoituskausi 01.01.2019 - 31.12.2022
Rahoitus (€) 482 310
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Hankkeessa tutkitaan median digitaalista murrosta kansalaisten viestinnällisten oikeuksien näkökulmasta ja etsitään ratkaisuja uuden mediaympäristön tuomiin sananvapauden, mediajulkisuuden ja julkisen keskustelun ongelmiin. Hankkeessa selvitetään, miten mediaympäristön muutos on haastanut vakiintuneita teoreettisia ja oikeudellisia näkemyksiä. Teoreettisen ja käsitteellisen analyysin lisäksi hankkeessa selvitetään, miten kansalaiset ja mediajulkisuuden keskeiset toimijat hahmottavat nykyisen tilanteen ja millaisia viestintäpoliittisia näkemyksiä ja ideoita heillä on viestinnän sääntelystä nykyisessä digitaalisessa mediaympäristössä. Viestintä- ja oikeustiedettä yhdistelevä monitieteinen hanke tekee myös käytännön ehdotuksia viestinnän oikeudellisesta ja muusta sääntelystä.