Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Surakka, Veikko
Organisaatio Tampereen yliopisto
Tutkimusaihe Tunteet digitaaliessa mediassa
Päätös 320766
Päätöspvm 23.11.2018
Rahoituskausi 01.01.2019 - 31.12.2022
Rahoitus (€) 518 297
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Tunteiden hallinta ja säätely on elintärkeää kaikilla elämän osa-alueilla. Tunteiden ilmaisun hallinta vaikuttaa kuitenkin heikentyvän sosiaalisessa mediassa johtaen esimerkiksi mielipiteiden tunnesisältöiseen polarisoitumiseen siten, että keskustelulla on enää vähän yhteyttä alkuperäiseen keskusteltuun aiheeseen. Vaikka tunteita ilmaistaan laajasti tekstimuodossa sosiaalisessa mediassa, niiden toimintamekanismeista ja vaikutuksista viestintäkäyttäytymiseen tiedetään hyvin vähän. Tutkimushankkeen tavoitteena on tutkia miten tunteet viriävät, mitkä ovat niiden käyttäytymisseuraukset ja miten tunteiden säätelyä voisi edistää sosiaalisessa mediassa. Hankkeen tuloksina syntyy käyttöliittymäteknologiaa, joka auttaa tulemaan tietoiseksi keskustelujen tunnesisällöistä ja ehkäisemään liian nopeaa tunnetason reagointia.