Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Salovaara, Antti
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Automatisoitu trollaus ja valeuutisten generointi tulevaisuuden sosiaalisessa mediassa: Laskennallisia ja empiirisiä tutkimuksia uhkista ja näiden implikaatioista
Päätös 320694
Päätöspvm 23.11.2018
Rahoituskausi 01.01.2019 - 31.12.2022
Rahoitus (€) 485 190
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Nykypäivän media on ICT-välitteistä, ja on oletettavissa, että tietojärjestelmien rooli tulee kasvamaan entisestään. Tässä projektissa tutkitaan mekanismeja, joilla verkkokeskusteluja ja uutistarjontaa voidaan häiritä tekoälyn keinoin. On mahdollista, että tulevaisuudessa lähes täysin ihmisenkaltaiset botit voivat osallistua keskusteluihin sosiaalisessa mediassa, tai kokonaisia ekosysteemeitä toisiinsa linkittäviä (vale)uutissivustoja voidaan generoida lähes täysin automaattisesti ilman ihmistyövoimaa. Kun tekoälyn avulla luotuja valekäyttäjiä ja muuta sisältöä on mahdotonta erottaa oikeista käyttäjistä ja oikeasta sisällöstä, on uhattuna mediateollisuus, demokratia, ja viime kädessä koko yhteiskunta. Projektissa yhdistyy trollauksen ja "valeuutisten" laadullinen analyysi, ja modernit luonnolliselta kuulostavaa tekstiä tuottavat koneoppimismenetelmät. Projekti toteutetaan Helsingin yliopiston Tietojenkäsittelytieteen osastolla.