Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Tapio, Petri
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe Terveet elämäntavat kestävän kasvun aikaansaajina
Päätös 320399
Päätöspvm 26.11.2018
Rahoituskausi 01.11.2018 - 30.06.2022
Rahoitus (€) 998 202
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Kestävät elämäntavat kestävän kasvun aikaansaajina (STYLE) STYLE hanke tutkii kestävän kasvun edellytyksiä arkiliikunnan edistämisen keinoin. Nykyään vain kolmasosa lapsista ja nuorista sekä viidesosa aikuisista liikkuvat riittävästi terveytensä kannalta. Tutkimusarvioiden mukaan kävelyn lisääminen 20%:lla tuottaisi 4 miljardin euron terveyshyödyt. Lisäksi liikuntaliiketoimintasektorin kooksi on arvioitu 5,5M€. Arkiliikunnan lisääminen on siis merkittävä taloudellinen kysymys. Samanaikaisesti henkilöautoilun hegemoninen asema on alkanut vähentyä liikennevälineiden joukossa. STYLE hankkeen ideana on pyrkiä neljässä kaupungissa tehtävien interventioiden avulla aikaansaamaan sellainen lisäys arkiliikunnassa, joka näkyy kevyen liikenteen kulkutapaosuuden kasvuna ja tuottaa samanaikaisesti kasvavaa liiketoimintaa.