Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Wilska, Terhi-Anna
Organisaatio Jyväskylän yliopisto
Tutkimusaihe #Agentit -Nuorten toimijuus sosiaalisessa mediassa
Päätös 320370
Päätöspvm 23.11.2018
Rahoituskausi 01.01.2019 - 31.12.2022
Rahoitus (€) 315 715
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Hankkeen tarkoituksena on tutkia 13-19- vuotiaiden nuorten toimintaa sosiaalisen median ympäristöissä eri toimijuuden näkökulmasta: sekä vaikuttajina että vaikuttamisen kohteina, tarkastellen heidän toimijuutensa hyviä ja huonoja puolia. Tutkimme sitä, miten toimijuus sosiaalisessa mediassa on yhteydessä nuorten identiteettiin, maailmankuvaan, tunteisiin ja hyvinvointiin sekä turvallisuuden tunteeseen yksilöllisellä ja kansallisella tasolla. Monitieteisessä konsortiossa tutkimme monin eri metodein nuorten toimijuutta yksityisillä ja julkisilla sosiaalisen median areenoilla, myös kaupallisina ja taloudellisina toimijoina. Tutkimme myös sosiaalisen median haasteita mediakasvatukselle sekä nuoria sosiaalisessa mediassa yksityisen ja kansallisen turvallisuuden näkökulmasta. Tutkimustulostemme perusteella kehitämme käsitteellisiä ja käytännöllisiä työkaluja vahvistamaan nuorten positiivista toimijuutta ja medialukutaitoa sosiaalisen median ympäristöissä.