Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Horsti, Karina
Organisaatio Jyväskylän yliopisto
Tutkimusaihe Karkotus mediavälitteisessä yhteiskunnassa: tunnetalous "pakolaisten vastaanottokriisin" jälkimainingeissa (DEMESO)
Päätös 320323
Päätöspvm 23.11.2018
Rahoituskausi 01.01.2019 - 31.12.2022
Rahoitus (€) 485 657
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Vuoden 2015 “pakolaisten vastaanottokriisin” jälkimainingeissa Suomi on käännyttänyt ennätyksellisen määrän kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ihmisiä. Tässä projektissa tarkastelemme karkotusten vaikutuksia monitieteisesti tunteiden, julkisuuden, sosiaalisen median ja kansalaisliikkeiden kautta. Tutkimus tuo tuoreen näkökulman käännytyksiä käsittelevään tutkimukseen, sillä huomio keskittyy siihen, miten pakkopalautukset mahdollisesti vaikuttavat yhteiskuntaan, joka käännyttää – siis Suomeen. Miten käännytykset esimerkiksi vaikuttavat kansalaisten turvallisuuden ja kuulumisen tunteisiin sekä luottamukseen valtiota kohtaan. Tarkastelemme median roolia käännytyksissä kahdesta näkökulmasta: miten käännytysten vastustaminen on medioitunut ja millainen rooli mediateknologioilla, erityisesti sosiaalisen median alustoilla on ihmissuhteiden muodostumisessa ja ylläpidossa karkotuksen eri vaiheissa.