Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Koivunen, Anu
Organisaatio Tampereen yliopisto
Tutkimusaihe Vallan virrat - media politiikan alustajana ja tekijänä (FLOPO)
Päätös 320286
Päätöspvm 23.11.2018
Rahoituskausi 01.01.2019 - 31.12.2022
Rahoitus (€) 506 875
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Tämä tutkimushanke käsittelee median valtaa ja sen muutoksia. Tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisia mediakeskusteluja ja julkisuutta kolmen erilaisen aiheen ympärillä: alkoholipolitiikan, perhepolitiikan ja valtion ja yritysten välisten suhteiden. Näihin aiheisiin liittyvää keskustelua tutkimalla hankkeessa päästään ymmärtämään sitä, miten valtion, markkinoiden ja kansalaisyhteiskunnan suhteita sekä yksilöllistä ja kollektiivista vastuuta on 2000-luvulla neuvoteltu uudelleen journalistisen median, sosiaalisen median ja erilaisten intressiryhmien muodostamassa kiertokulussa. Tutkimushanke tuo näkyviin suomalaisen poliittisen julkisuuden vallan virrat ja toimijoiden verkostot sekä journalistisen median roolin politiikan toimijana ja areenana. Metodologisesti hanke on ainutlaatuinen yhdistäessään big data -menetelmiä laadulliseen tutkimukseen. Hankkeessa kehitetään uutta digitaalista metodologiaa kriittisen yhteiskuntatieteellisen ja humanistisen tutkimuksen tarpeisiin.