Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Palonen, Emilia
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Tietopyörre: Kulttuuripopulismi Euroopan polarisoituneissa yhteiskunnissa ja politiikassa (WhiKnow)
Päätös 320275
Päätöspvm 23.11.2018
Rahoituskausi 01.01.2019 - 31.12.2022
Rahoitus (€) 485 639
   
Hankkeen julkinen kuvaus
WhiKnowin monisukupolvinen ja tieteidenvälinen tutkimusryhmä tutkii polarisaatiota nyky-yhteiskunnissa, joissa ’tiedon pyörre’ sekoittaa median, politiikan ja tieteen rajoja. Hankkeessa käytetään teoreettista ja vertailevaa empiiristä tutkimusta, jossa yhdistyy big data, kvalitatiivinen ja kokeellinen tutkimus sekä mediaetnografia. WhiKnow tutkii miten sosiaalisen median hypet, välittäjät tai merkitystenluojat tuottavat samastumisia ja tunteita ja affekteja polarisaatiossa. Luomme ensinnäkin aineiston sosiaalisesta mediasta selvittääkseen, mitä polarisoituu, missä ja miten keväällä 2019 (EP: n vaalit, Brexit). Sen jälkeen teemme etnografista tutkimusta polarisoituneissa yhteiskunnissa Euroopassa. Tätä seuraa tunteiden kokeellinen analyysi ja teoreettisesti informoitu tutkimus median, politiikan ja korkeakoulujen diskurssien sekoittumisesta sekä tunteiden, huumorin, populismin, transnationalismin ja anti-intellektualismin rooleista näissä prosesseissa.