Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Seppänen, Janne
Organisaatio Tampereen yliopisto
Tutkimusaihe Post-digitaaliset valokuvan epistemologiat. Valokuvallinen totuus mediamaiseman digitalisoitumisen jälkeen.
Päätös 320263
Päätöspvm 23.11.2018
Rahoituskausi 01.01.2019 - 31.12.2022
Rahoitus (€) 320 078
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Valokuvan totuudellisuus on ollut yksi valokuvauksen kiistellyimmistä kysymyksistä. Myös nykyisessä mediayhteiskunnassa valokuvan totuudesta taitetaan peistä monissa eri yhteyksissä, kuten esimerkiksi kuvajournalismissa. PEPI-projekti tutkii valokuvallisen totuuden ehtoja eli valokuvan epistemologiaa kolmesta toisiinsa liittyvästä näkökulmasta. Ensinnäkin, tutkimme niitä psykologia prosessaja, joiden kautta ihmiset tekevät johtopäätöksia valokuvan totuudesta. Toiseksi, tutkimme niin sanottujen valeuutisten visuaalista sisältöä, erityisesti valokuvia, ja sen vastaanottoa. Kolmanneksi, pohdimme totuuden problematiikkaa valokuvan estetiikan näkökulmasta. Monitieteisessä projektissa yhdistyvät, kokeellinen psykologia, media- ja journalismin tutkimus sekä taiteellinen tutkimus.