Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Harlin, Ali
Organisaatio Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Tutkimusaihe Uudet pakkausratkaisut ihmisen, maapallon ja liiketoiminnan hyväksi (PACKAGE-HEROES)
Päätös 320215
Päätöspvm 26.11.2018
Rahoituskausi 01.11.2018 - 30.06.2022
Rahoitus (€) 1 484 080
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Package-Heroes -projekti etsii pakkauspalveluratkaisuja, jotka kohdistuvat kahteen globaaliin haasteeseen - muovipakkauksista syntyvään jätteeseen sekä elintarvikkeiden kuljetuksen aikaiseen pilaantumiseen. EU:ssa syntyy vuosittain n. 26 miljoonaa tonnia muovijätettä, joista 59 % tulee pakkauksista. Samanaikaisesti kuluttajavaatimukset kohdistuvat ympäristö- ja hyvinvointiominaisuuksiin, esimerkkinä paikalliset ruokapalvelut. Nämä globaalit haasteet tarjoavat suuria mahdollisuuksia yrityksille, jotka pystyvät muuttamaan liiketoimintaansa ensimmäisten joukossa. Projektissa on tutkijoiden lisäksi mukana liike-elämän toimijoita, viranomaisia ja kuluttajia. Projekti sisältää mm. uusien palvelukonseptien visiontia sekä biohajoavien ja kierrätettävien ratkaisujen skaalautuvuuden ja ympäristövaikutusten tutkimista. Tukimustiedon perusteella tunnistamme kansallisia politiikkatoimia vauhdittamaan maailmanlaajuisesti kilpailukykyisten liiketoimintaekosysteemien muodostumista.