Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Yli-Kauhaluoma, Jari
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Kestävä lääkekehitys
Päätös 320210
Päätöspvm 26.11.2018
Rahoituskausi 01.11.2018 - 30.06.2022
Rahoitus (€) 1 501 092
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Ympäristön lääkeainejäämistä aiheutuvat ekologiset riskit ovat lisääntyneet sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti. Ympäristön hormoni- ja antibioottijäämät ovat erityisen haitallisia myös hyvin pieninä pitoisuuksina. Erityisesti yhteiskunnalliset muutokset, kuten kaupungistuminen, väestönkasvu ja ikääntyminen, nopeuttavat lääkeainejäämien kertymistä ympäristöön. SUDDEN-hanke pyrkii ratkaisemaan lääkkeiden valmistukseen, käyttöön, ja hävitykseen liittyviä ympäristöuhkia ja kestävän kehityksen haasteita. Projektin tavoitteena on vähentää lääkekehityksen ympäristöriskejä, kuroa umpeen lääkkeiden maailmanlaajuisten tuotantoketjujen juridiset ongelmakohdat, edistää jäteveden puhdistuksen kohdentamista lääkeainejäämien poistamiseen ja puhdistamolietteen hyötykäyttöön sekä kehittää kiertotalousmalleja farmaseuttisiin pakkausmateriaaleihin. Tällä tavoin SUDDEN-hanke pyrkii edistämään lääkevalmisteiden elinkaarianalyysiä ja tukemaan lääkealan kestävää kasvua Suomessa.