Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Aarikka-Stenroos, Leena
Organisaatio Tampereen yliopisto
Tutkimusaihe Kiertotalouden katalyytit: Innovaatioekosysteemeistä liiketoimintaekosysteemeihin
Päätös 320194
Päätöspvm 26.11.2018
Rahoituskausi 01.11.2018 - 30.06.2022
Rahoitus (€) 853 125
   
Hankkeen julkinen kuvaus
CICAT2025 pyrkii vauhdittamaan Suomen strategista kansallista tavoitetta olla johtava kiertotalouden maa vuoteen 2025 mennessä. CICAT2025 tukee tätä kasvupyrkimystä tukemalla kiertotalouden innovaatioekosysteemien kehittymistä liiketoimintaekosysteemeiksi. Hankkeessa tutkitaan teknologisia, liiketoiminnallisia, lainsäädännöllisiä sekä kulttuurisia kiertotalouden katalyyttejä ja analysoidaan, katalyyttien yhteisvaikutusta. Konsortio on monitieteinen, ja se yhdistää osaamista teknologiasta (TTY), liiketoiminnasta (UTU, UTA JYU, UEF, TTY), politiikasta (UTA), taiteesta (TAMK), lingvistiikasta (UTU), lainsäädännöstä (UEF) sekä sidosryhmävuorovaikutuksesta (Turun AMK). CICAT2025 tarkastelee erityisesti neljää kiertotalousekosysteemiä. Se kehittää tieteellistä uutta tietoa katalyyteista ja niiden yhteisvaikutuksesta koko ekosysteemissä ja käytännön työkaluja päättäjille. Hanke toteutetaan kuuden työpaketin kautta. Hanke ajoittuu ajalle 2018-2013, ja sen budjetti on 5,95 M€