Finlands Akademi  
 
 
 
 
 
Finansieringsbeslut
 
Organisation Uleåborgs universitet
Projektets titel FinBIF 2.0 – Second Construction Cycle of the Finnish Biodiversity Information Facility
Sökande / Kontakt person Aspi, Jouni
Beslutnr 319912
Beslutsdatum 11.12.2018
Finansierings period 01.01.2019 - 31.12.2022
Finansiering 387 320
   
Beskrivning av projektet
Projektbeskrivning saknas